Kadeci

ADAM BIGOS – trener
Kontakt: 512 257 114

WOJCIECH SZCZUCKI – trener
Kontakt: 501 027 746

Największe sukcesy:

Kiedy trenujemy:

FACEBOOK
INSTAGRAM