Regulamin

Klub Sportowy METRO Warszawa prowadzi szkolenie siatkarskie dzieci i młodzieży.

Możliwość udziału w zajęciach sportowych mają dzieci, które zostaną zakwalifikowane do szkolenia w trakcie prowadzonych akcji naborowych. Patrz Zasady szkolenia. W pierwszym etapie szkolenia treningi odbywają się 2-3 razy w tygodniu w wyznaczonych grupach. Rodzice uczestników zajęć wpłacają na konto Klubu ustaloną miesięczną opłatę klubową za uczestnictwo dziecka w treningach. W sezonie 2019/2020 klubowa opłata wynosi 150 złotych miesięcznie (przy 3-4 treningach tygodniowo). Płatne od września 2019 do czerwca 2020 – 10 wpłat) przelewem na odpowiednie konto bankowe.

SEKCJA CHŁOPCÓW

Młodsze METRO  – (chłopcy roczniki 2005 i młodsi)
Bank Pekao SA Nr konta: 36 1240 6250 1111 0010 5580 8755

Starsze METRO  – (chłopcy roczniki 2001-2004)
ING Bank Nr konta: 22 1050 1025 1000 0022 6314 7627

SEKCJA DZIEWCZĄT

Wszystkie opłaty dotyczące sekcji dziewcząt Klubu METRO wpłacamy na poniższe konto (W nazwie podajemy ACTIVIUM – siatkówka dziewcząt)
ING Bank Nr konta: 51 1050 1025 1000 0090 7243 8659

Przy każdej płatności prosimy o dopisek: imię i nazwisko dziecka, rocznik i za jaki miesiąc. Rodzice, którzy zechcą wspierać Klub METRO w większym zakresie mogą zostać uczestnikami Funduszu Sportowego „Nasze METRO”. Więcej informacji TUTAJ.

Rodzice dzieci, które reprezentują Klub METRO podczas zawodów sportowych wypełniają DEKLARACJĘ ZAWODNICZĄ (patrz poniżej załącznik) przynależności dziecka do Klubu Sportowego METRO. Dzieci uczestniczą w rozgrywkach PZPS, reprezentując barwy Klubu Sportowego METRO Warszawa. Uczestniczą także w obozach sportowych, wyjeżdżają na turnieje siatkówki w kraju i za granicą. Przez cały okres przynależności do Klubu dzieci i rodzice aktywnie współpracują z Klubem i trenerami oraz zobowiązani są do przestrzegania postanowień Zarządu KS METRO. Oprócz klubowej opłaty miesięcznej, rodzice współfinansują udział dziecka w obozach sportowych oraz w wyjazdowych turniejach krajowych i zagranicznych. Dzieci trenujące w KS METRO objęte są zbiorową polisą ubezpieczeniową NNW. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach KS METRO oraz ustanie członkostwa w Klubie jest możliwe w każdym momencie zarówno na prośbę uczestnika jak i w wyniku decyzji Klubu. Rozwiązanie przynależności do Klubu Sportowego METRO przebiega zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej.    

Pobierz pliki:

Statut KS Metro Warszawa:  statutMetra

FACEBOOK
INSTAGRAM